De nieuwe generatie Zeeuwse reclamemakers

Frederiksstraat 11
4471 AP Wolphaartsdijk
T 0113 769 011
info@artgoes.nl

 

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Zeeuwse Drukkerij kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Zeeuwse Drukkerij, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Zeeuwse Drukkerij verstrekt.

De Zeeuwse Drukkerij kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom De Zeeuwse Drukkerij gegevens nodig heeft:

De Zeeuwse Drukkerij verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Zeeuwse Drukkerij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De Zeeuwse Drukkerij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

De Zeeuwse Drukkerij verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dezeeuwsedrukkerij.nl. De Zeeuwse Drukkerij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Zeeuwse Drukkerij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Zeeuwse Drukkerij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Zeeuwse Drukkerij op via info@dezeeuwsedrukkerij.nl

De Zeeuwse Drukkerij is als volgt te bereiken:

4471 AP Wolphaartsdijk,
Frederiksstraat 11

Telefoon: 0113 268 210
E-mail: info@dezeeuwsedrukkerij.nl

Haarscherp drukwerk
Snelle levering
Scherpe prijzen
Persoonlijke service